Amazing Race "AgriS One Direction - Link to Click" - Mô hình Customized Event dành riêng cho Doanh Nghiệp

Amazing Race "AgriS One Direction - Link to Click" - Mô hình Customized Event dành riêng cho Doanh Nghiệp

Đăng bởi Admin

Hành trình gắn kết và bứt phá với Amazing Race "AgriS One Direction - Link to Click"

Mô hình Customized Event dành riêng cho Doanh Nghiệp

(ENGLISH BELOW)

 

TTC AgriS đã tổ chức thành công chương trình Team Building "AgriS One Direction - Link to Click" nhân dịp kỷ niệm ngày hợp nhất 8/8/2023 - 54 năm hành trình thương hiệu. Galaxy hân hạnh là đơn vị lên ý tưởng và triển khai chương trình này.

Chương trình đã tạo ra sự kết nối giữa các thành viên AgriSers, đưa mỗi thành viên của TTC AgriS qua nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau.

 

Đây là một chương trình được “đo ni đóng giày” cho TTC, mô hình Amazing Race được Galaxy phác thảo, lên ý tưởng và sản xuất phù hợp với địa hình, tính chất sản phẩm và tinh thần của lãnh đạo và nhân viên TTC.

 

Chương trình Amazing Race "AgriS One Direction - Link to Click" được tổ chức tại Nhà máy TTCS – Tây Ninh với mong muốn được giữ lại những khoảnh khắc tuyệt vời và gần gũi ngay tại nơi làm việc.

 

 

Với 1 cánh đồng mía rộng lớn, hệ thống nhà máy quy mô và các cảnh quan đặc thù của nhà máy sản xuất, team R&D của Galaxy cùng đội ngũ TTC đã tạo nên một chương trình Amazing Race đầy thú vị và đúng tinh thần Customized Event.

 

Các AgriSers đã "cháy hết mình" với các hoạt động Team Building đầy thú vị, khi phải vượt qua 5 chặng đua Liên kết – Mở lối – Vững trí đồng tâm – Thấu cảm – Hợp nhất và cùng nhau đẩy cao cánh diều TTC trên bầu trời, minh chứng Đội ngũ TTC AgriS luôn trong tinh thần sẵn sàng nắm bắt cơ hội và đương đầu mọi thử thách để cùng nhau, chúng ta cùng đưa TTC AgriS bay cao bay xa, khẳng định vị thế trên bản đồ quốc tế không chỉ bằng chất lượng sản phẩm dịch vụ mà còn là lợi thế cạnh tranh về nguồn nhân lực tinh nhuệ, quyết liệt, tiên phong.

 

 

Tại mỗi chặng đua, các thành viên AgriSers đã phải thể hiện tinh thần đồng đội, sự sáng tạo và khả năng phối hợp nhịp nhàng để vượt qua thử thách. Các hoạt động Amazing Race đã giúp các thành viên AgriSers hiểu nhau hơn, gắn kết với nhau hơn và cùng nhau tạo nên những kỷ niệm đáng nhớ.

 

Chương trình khép lại với sự thành công khi tạo ra sự kết nối giữa các thành viên AgriSers. Trở về với công việc thường ngày, AgriSer có thêm nhiều hơn những nụ cười, những câu chào hỏi khi gặp nhau trong thang máy hay trong văn phòng. Từ đó mà tình đồng nghiệp ngày càng đoàn kết, gắn bó, là động lực để có thể cùng nhau chung tay chung sức, chung lòng xây dựng lên một TTC AgriS ngày càng lớn mạnh và tự hào vì mình là một thành viên trong đại gia đình TTC AgriS.

 

Những giọt mồ hôi, những giọt nước mắt, nụ cười và cái ôm của AgriSers là minh chứng cho chương trình thành công, đúng với Slogan của Galaxy “Giá trị và hơn thế nữa” bởi lẽ Event không chỉ là Event.

 

Chương trình Sự kiện theo yêu cầu được đặt riêng cho TTC do Galaxy thực hiện đã tạo ra những giá trị thiết thực, góp phần gắn kết các thành viên AgriSers, tạo động lực để TTC AgriS tiếp tục phát triển và vươn xa. Một lần nữa Galaxy xin cảm ơn TTC đã tin tưởng và chúc mừng sự thành công và phát triển của TTC.

 

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG & SỰ KIỆN QUỐC TẾ GALAXY 

VALUE  or MORE - GIÁ TRỊ và HƠN NỮA 

Địa chỉ: 22/11 Bắc Đẩu, Quận Hải Châu, Đà Nẵng

Phone: 0934.804.133 (Mr. Hoàng Quân)

             0934.986.788 (Mr. Phi Long)

 

Journey of connection and breakthrough with Amazing Race "AgriS One Direction  Link to Click" - Customized Event model exclusively for Businesses

TTC AgriS successfully organized the Team Building program "AgriS One Direction - Link to Click" on the occasion of the merger anniversary August 8, 2023 - 54 years of brand journey. Galaxy is pleased to be the unit that conceived and implemented this program.


The program has created a connection between AgriSers members, bringing each member of TTC AgriS through many different levels of emotions.
This is a "tailor-made" program for TTC, the Amazing Race model was drafted, conceptualized, and produced by Galaxy in accordance with the terrain, product nature, and spirit of TTC leaders and employees.


The Amazing Race program "AgriS One Direction - Link to Click" was held at TTCS Factory - Tay Ninh with the desire to retain wonderful and close moments right at the workplace.


With a large sugarcane field, a large factory system, and unique landscapes of the manufacturing plant, Galaxy's R&D team and the TTC team have created an exciting Amazing Race program in the spirit of Customized. Event.


AgriSers "burned their hearts out" with exciting team-building activities, when they had to overcome 5 races of Connecting - Opening the way - Being of the same mind - Empathy - Uniting and together pushing TTC's kite high above the sky, proving that TTC AgriS team is always ready to seize opportunities and face all challenges so that together, we can help TTC AgriS fly high and far, affirming its position on the international map. only by the quality of products and services but also by the competitive advantage of elite, fierce, and pioneering human resources. 


At each race, AgriSers members had to demonstrate teamwork, creativity, and coordination to overcome challenges. Amazing Race activities have helped AgriSers members understand each other better, connect more closely, and create memorable memories together.


The program ended with success when creating connections between AgriSers members. Returning to daily work, AgriSer has more smiles and greetings when meeting in the elevator or in the office. Since then, the camaraderie of colleagues has become more and more united and attached, which is the driving force to be able to join hands and work together to build an increasingly stronger TTC AgriS and be proud to be a member of the group. TTC AgriS family.


The sweat, tears, smiles, and hugs of AgriSers are proof of the program's success, true to Galaxy's Slogan "Value and more" because the Event is not just an Event.


The on-demand Event program specifically for TTC implemented by Galaxy has created practical values, contributing to connecting AgriSers members and creating motivation for TTC AgriS to continue to develop and reach out. Once again, Galaxy would like to thank TTC for its trust and congratulations on the success and development of TTC.

 

Galaxy International Communications & Events Joint Stock Company 

Value or MORE - VALUE or MORE 

Address: 22/11 Bac Dau, Hai Chau District, Da Nang

Phone: 0934.804.133 (Mr. Hoang Quan)

             0934.986.788 (Mr. Phi Long)

Có thể bạn quan tâm