loading

Nhạc quảng cáo

Nhạc quảng cáo là đoạn nội dung thiết kế theo nhận diện thương hiệu của khách hàng. Yes creation đặc biệt quan tâm đến âm nhạc và cảm xúc

  • TVL : 320/1,450-4,200
  • Khuyến mãi : 110/5,000-6,000 ( 150 Hp )
  • Bảo hành : 1.3 PX
  • Khuyến mãi : Hợp kim
  • Thời lượng : 24 tháng

Chi tiết

 Một sản phẩm của music marketingMột sản phẩm của music marketing Một sản phẩm của music marketing,  Một sản phẩm của music marketingMột sản phẩm của music marketing Một sản phẩm của music marketing  Một sản phẩm của music marketingMột sản phẩm của music marketing Một sản phẩm của music marketing,  Một sản phẩm của music marketingMột sản phẩm của music marketing Một sản phẩm của music marketing

Liên hệ

Hotline

Điện thoại: 093 480 41 33

Email: thegalaxyvietnam@gmail.com

Address

02 Thanh Hải, Quận Hải Châu, Đà Nẵng